FSS Braille-dag i Helsingfors framskjuten till 23.3

Datumet för FSS traditionella Braille-dag har skjutits fram till den 23 mars. Dagen hålls på Svenska synskadade i mellersta Nylands verksamhetscenter Hörnan, Parisgränden 2 A 3 i Helsingfors.

Programmet bjuder på trevlig musikalisk underhållning, kaffeservering och som socker på botten korandet av Årets Braillör. Anmälningar tas emot av distriktssekreteraren på tfn 0400 269553, e-post: kansliet@ssmn.fi eller av punktskriftsansvarig Tessa Bamberg, tfn 0447123023, e-post: tessa.bamberg@fss.fi.

Varmt välkomna med, gamla och nya punktskriftsvänner!