FSS delade ut skyddsglasögon till skolelever inför nyårsfirandet

Bild på ett par skyddsglasögon med Folksams och FSS logo

120 st elever i årskurserna 7–9 i Strandnäs skola på Åland fick ta emot skyddsglasögon som delades ut av Förbundet Finlands Svenska Synskadade i samarbete med Folksam skadeförsäkring.

Måndagen den 11 december 2017 kl. 12:20–13:00 besökte FSS rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård tillsammans med erfarenhetstalare Fredrik Lindeman Strandnäs skola i Mariehamn. För att uppmuntra ungdomar till att skydda sig själva då de ser på eller avfyrar raketer tilldelades eleverna skyddsglasögon. Gnistor, splitter och felriktade pjäser kan drabba såväl den som avfyrar raketen, som den som ser på. Under informationstillfället poängterades vikten av att även som åskådare skydda ögonen.

Stina Nygård berättade om olyckor som inträffat i samband med avfyrande av nyårsraketer samt olika sätt för att minimera eller undvika olycksrisker. Fredrik Lindeman berättade om sina egna erfarenheter om hur det är att leva med nedsatt syn.

Utdelningen av skyddsglasögon i en skola ordnades för elfte gången i år. Projektet har nu, så som under tidigare verksamhetsår, fått understöd av Folksam Skadeförsäkring. Folksam understöder verksamhet i skadeförebyggande syfte och FSS är väldigt tacksam för stödet i att bekämpa ögonrelaterade olyckor.

På plats under informationstillfället var även Nya Åland samt Ålands radio, och de rapporterade om besöket i varsitt medium.