FSS höstmöte i Valkeakoski

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. kallar medlemmarna till stadgeenligt höstmöte den 16-17 november 2013 på Hotell Waltikka i Valkeakoski. Mötesförhandlingarna inleds på lördag kl 13.00 och fortsätter på söndag kl 9.00 med förättande av val samt diskussion kring styrelsens förslag till nya stadgar.
Vid mötet behandlas de i paragraf 7 av förbundets stadgar nämnda ärenden: verksamhetsplan för år 2014, budget för år 2014, medlemsavgift för stödjande medlemmar samt arvoden för år 2014, val av ordförande för 2014-2015, två styrelseledamöter för 2014-2016, samt två revisorer och revisorssuppleanter för 2014. Även eventuella övriga frågor och skriftliga motioner behandlas.

Deltagaravgiften är 60 euro/person vilket inkluderar resor, kost och logi. Tillägg för enkelrum 25 euro. Om man blir tvungen att annullera sitt deltagande efter att anmälningstiden gått ut uppbärs halva deltagaravgiften. Om annulleringen sker på mötesdagen uppbärs hela avgiften.

Medlemmarna ombeds anmäla sig till sina respektive föreningar senast måndagen den 14 oktober 2013, enligt följande:

Norra Österbottens svenska synskadade r.f.:
Ann-Sofie Grankulla, må-to kl 9-14, tfn 06-723 4880, 050-379 5658

Vasa svenska synskadade r.f.:
Febe Mörk, må–to kl 9-14, tfn 045-321 3320

Svenska synskadade i Östnyland r.f.:
Stina Roms, tfn 0400-596 250

Åbolands synskadade r.f.:
Håkan Ström, må-fr kl 12-16, tfn 0400-569 059

Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f.:
Barbro Pietiäinen, må-ti kl 9.30 -13.30, tfn 09-612 1779

Svenska synskadade i Västnyland r.f.:

Christel Eriksson, tfn 040-745 1933

 

Ålands synskadade r.f.:
Bettina Gröning, må-ti, to-fr (ej ons) kl 9-13, tfn 045-7343 8950

Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda.
Vi ber alla mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på förhand! Välkommen! – Styrelsen