FSS närverksamhet under försommaren

Finlands regering har inlett en avveckling av tidigare coronarelaterade restriktioner från och med 14:e maj enligt en stegvis modell. Enligt social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer undviker FSS fortfarande närkontakter i verksamheten, men vi tillämpar flexibla lösningar i de fall det är möjligt för att svara på våra medlemmars behov.

De flexibla lösningarna gäller enskilt överenskomna arrangemang. Försiktighet och förnuft används alltid i alla sammanhang och eventuella besök övervägs alltid noggrant med klientens hälsa och välmående i fokus. Vi följer med myndigheternas rekommendationer och uppdaterar våra egna riktlinjer vartefter.

Rehabiliteringsverksamhet:

- FSS rehabilitering arbetar fortsättningsvis via telefon och är nåbar den vägen.

- Rehabiliteringsrådgivare kan vid behov göra klientbesök med beaktade säkerhetsavstånd. Då sker en träff mellan rådgivare och klient till exempel utomhus på gården.

- Efter den 1.6. kan rehabiliteringsrådgivare i välmotiverade fall och med båda parters samtycke göra hembesök. Rådgivarna är då försedda med munskydd och engångshandskar.

IT-verksamhet:

- FSS IT-ansvariga arbetar fortsättningsvis via telefon och e-post och kan ge stöd i tekniska ärenden på distans.

- Från och med 1.6 kan FSS IT-ansvariga, eller IT-stödpersoner på uppdrag av FSS IT-ansvariga, göra hembesök i akuta specialfall då både klient och IT-person samtycker. IT-personen är då försedd med munskydd och engångshandskar.

Taltidningsverksamhet:

- Från och med medlet av maj kan FSS taltidningsstödpersoner vid behov göra klientbesök med säkra avstånd till personer som har en taltidningsspelare som krånglar, då problemet inte kan lösas på distans.

- Stödpersonen och prenumeranten kommer då på förhand överens om att apparaturen lämnas utanför dörren (eller liknande) före stödpersonen hämtar upp den, så att närkontakt kan undvikas.

- Apparaturen levereras sedan tillbaka till prenumeranten enligt samma princip som avhämtningen. Stödpersonen använder engångshandskar och munskydd.

- Från och med 1.6 är det möjligt att göra besök till nya klienter och att utföra hembesök där stödpersonen utför arbete hemma hos en prenumerant. Även här gäller uttrycklig överenskommelse och samtycke, samt användning av engångshandskar och munskydd.

Texten uppdaterad 29.5.2020.