FSS önskar alla en god jul och ett fint nytt år 2015!

Istället för att skicka julkort har vi i år valt att ge ett bidrag åt föreningen Schoolkids Light r.f. som stöder barns skolgång och hälsa i Afrika.

FSS önskar alla medlemmar, anhöriga, samarbetsparter, finansiärer och andra som vi kommit i kontakt med under året

En god jul och ett fint nytt år 2015!

Istället för att skicka julkort har vi i år valt att ge ett bidrag åt föreningen Schoolkids Light r.f. som stöder barns skolgång och hälsa i Afrika. Schoolkids Light r.f. bildades i slutet av år 2011 och föreningens syfte är att stöda barns skolgång och hälsa i Afrika. Enligt Schoolkids Lights stadgar ska alla insamlade medel, donationer och  medlemsavgifter användas till att stöda barnen. Ytterligare har Schoolkids Light r.f. ordnat med lokal produktion av de läromedel som låter sig tillverkas lokalt. På så sätt utnyttjas bidragen bättre eftersom den lokala produktion är väsentligt billigare och samtidigt skapas några arbetstillfällen. 

Schoolkids Light r.f. är en fristående opolitisk organisation som inte heller är knuten till något religiöst samfund. Läs mer på www.schoolkidslight.fi