FSS ordnar punktskriftskurs för seende

Bild på en Perkins Braille.

Vill du som seende lära dig punktskrift? Kommer du i kontakt med punktskrift hemma, bland vänner eller på din arbetsplats, eller är du bara annars intresserad av att lära dig punktskrift?

Kom då med på den av Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf arrangerade punktskriftskursen för seende. Det blir en mångsidig och inspirerande kurs.

Efter avslutad kurs finns det möjlighet att delta i examen för ett specifikt intyg. Kursavgiften är 60 euro, vilken inkluderar undervisning, kursmaterial samt kaffeservering.

Plats: Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Adress: Parisgränden 2 A 1, Helsingfors

Datum: 26 april samt 3 och 10 maj

Tid: kl. 17.00-20.00

Anmälan senast måndagen den 10 april till Tessa Bamberg, tfn 044-712 3024, e-post: tessa.bamberg@fss.fi

Ta vara på chansen och kom med!