FSS söker dig som vill bli punktskriftsinstruktör

Fingrar som läser punktskrift

Tycker du om att undervisa? Tycker du om att träffa människor och att dela med dig av dina erfarenheter och din kunskap? Hur skulle det vara att bli en av FSS punktskriftsinstruktörer och undervisa vuxna synskadade i punktskrift?

FSS utbildning för punktskriftsinstruktörer ordnas våren 2017! Utbildningen består av två närstudieperioder, varav den första är 13-17 mars och den andra 3-7 april 2017. Kursplats är Spa Kaisankoti i Esbo, cirka 25 kilometer utanför Helsingfors.

För att ha bäst förutsättningar att delta i utbildningen bör du behärska grunderna i punktskrift och du får gärna vara intresserad av att undervisa.

Programmet för utbildningen är under planering, men så mycket kan sägas att utbildningen kommer att bestå av både teori och praktiska övningar. Tid ges också till diskussion.

Sista anmälningsdag är fredagen den 16 december. För mer information, kontakta FSS punktskriftsansvariga Tessa Bamberg, per telefon 044-712 3024, eller per e-post tessa.bamberg@fss.fi.

Välkommen med!