FSS söker en IT- och taltidningsstödperson för synskadade personer på Åland.

En hand håller i en smarttelefon.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) erbjuder ett meningsfullt och socialt deltidsarbete till en IT-kunnig person.

Som en IT-och taltidningsstödperson ger du stöd med och undervisning i användning av datorer, smarttelefoner och IT-hjälpmedel för personer med synnedsättning. Dessutom hjälper du synskadade personer att lyssna på taltidningar via en taltidningsspelare (Daisy-spelare) genom att installera spelaren hemma hos klienten, samt lära ut hur apparaten fungerar.

Uppdragen gäller för det mesta hembesök hos synskadade personer på Åland, men ibland finns det även behov av kurser och förevisningar på medlemsträffar i distriktsföreningens verksamhetsutrymmen i Mariehamn.

Vi ger dig utbildning gällande IT-hjälpmedel, taltidningar och undervisning för synskadade personer, men förutsätter att du har god datorvana och grundutbildning inom IT eller teknik från förut.

Uppdragen är oregelbundna och antalet timmar i månaden kan variera mycket. Taltidningsrelaterade uppdrag kan förekomma ca. 0–10 timmar i månaden, och IT-relaterade uppdrag allt från 0-5 timmar i månaden. Arbetet ersätts på timbasis och därutöver betalar vi km-ersättning för anvädning av egen bil enligt statens resereglemente. Uppdrag kan även faktureras via firma.

Blev du intresserad? Kontakta tf kommunikationschef Camilla Blomstedt, 044 712 3013 eller camilla.blomstedt@fss.fi för mera information eller för att skicka in din fritt formulerade ansökan.

Vi ser fram emot att höra från dig! :)