FSS söker en IT-stödperson för Jakobstadsregionen

Händer som skriver på en laptops tangentbord.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) söker en pålitlig och tekniskt kunnig IT-stödperson för synskadade IT-brukare i Jakobstadsregionen.

Till din uppgift hör att ge stöd och undervisning i hanteringen av IT-relaterade hjälpmedel, datorer, smarttelefoner, paddor mm. i gruppundervisningssituationer samt i form av individuell handledning.

Arbetet är uppdragsbaserat och koordineras av FSS IT-ansvariga, men vi hoppas att du kan förbinda dig till att hålla en regelbunden IT-stödmottagning i Jakobstad ungefär en gång i veckan. Vid behov omfattar uppdragen även hembesök i olika delar av regionen för privatundervisning i IT-relaterade ämnen.

FSS erbjuder dig grundutbildning för hanteringen av olika hjälpmedel samt undervisningsmetoder för personer med synnedsättning. Det är nödvändigt att du som IT-stödperson har god datorvana, är tekniskt intresserad och har tillgång till bil och möjlighet att resa kortare sträckor i Österbotten.

Ersättning sker på timbasis och vi betalar km-ersättning enligt statens resereglemente för användning av egen bil.

Är du intresserad? Skicka då din ansökan senast den 30.1.2020 till tf kommunikationschef Camilla Blomstedt per e-post till adressen: camilla.blomstedt@fss.fi. Vid frågor vänligen kontakta IT-ansvariga Cristian Söderberg per e-post cristian.soderberg@fss.fi eller telefon 050-4626 283.