FSS söker en redaktör

Vi söker en redaktör på tidsbundet avtal för vår organisationstidning Finlands Synskadad. Finlands Synskadade utkommer med tio nummer per år, och du ansvarar för sammanställning av material för de sex första numren under år 2014, sista numret utkommer i juni 2014.

Jobbet är mångsidigt och varierande, men lättast att sköta om du har ett gott språk och journalistisk erfarenhet. Du får gärna ha jobbat med handikappfrågor.

Anställningsförhållandet är på deltid, med början i januari 2014 eller enligt överenskommelse.  Är du intresserad? Sänd in en fritt formulerad ansökan till organisationsledare Matthias Jakobsson senast fredagen den 13:e december 2013.