FSS söker en taltidningsstödperson för huvudstadsregionen

Bild på en daisyspelare.

FSS söker en pålitlig taltidningsstödperson för svenskspråkiga personer med synnedsättning i huvudstadsregionen.

FSS söker en pålitlig taltidningsstödperson för svenskspråkiga personer med synnedsättning i huvudstadsregionen. Uppdraget passar bra studerande, pensionärer, deltidsarbetande eller egenföretagare. Arbetet är oregelbundet och utspritt över hela huvudstadsregionen, varför vi önskar att du har tillgång till bil.

Som taltidningsstödperson lär du ut användningen av taltidningsspelare för personer med synnedsättning och handhar installationen av apparaten hemma hos prenumeranten. Uppdragen är oregelbundna och antalet timmar i månaden kan variera från 0 till 10 timmar i månaden.

Vi hoppas att du är van vid teknisk problemlösning, är tålmodig och pålitlig och att du trivs med att jobba med människor. Uppdragen ersätts på timbasis och utöver det betalas kilometerersättning för användning av egen bil. Du kan även sköta uppdragen via ditt företag.

Kunde detta vara något för dig? Tveka inte att ta kontakt för mera information eller för att skicka in din fritt formulerade ansökan till tf. kommunikationschef Camilla Blomstedt, 044 712 3013, camilla.blomstedt@fss.fi.