FSS söker kommunikationschef

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. lediganslår befattningen som kommunikationschef.

Kommunikationschefen ansvarar för planering, uppföljning och utveckling av FSS kommunikationsverksamhet, som inbegriper publikations-, IT-, punktskrifts- och informationsverksamhet. Förutom personaladministrativa ärenden, bidragsansökningar och -redovisningar i anslutning till verksamhetsområdet ansvarar kommunikationschefen också för förbundets externa information. 

Arbetet är lättast att sköta om du har en lämplig högskoleexamen, erfarenhet av förmansarbete och är van vid att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Kunskaper i bildredigering och kännedom om den sociala sektorn räknas som merit.

Du jobbar heltid på vårt kontor i Helsingfors, anställningen inleds enligt överenskommelse och gäller tillsvidare. Är du intresserad? Sänd in fritt formulerad ansökan med löneanspråk till organisationsledare Matthias Jakobsson, matthias.jakobsson@fss.fi senast torsdagen den 26.5.2016. Har du frågor? Kontakta kommunikationschef Cecilia Weckman, cecilia.weckman@fss.fi eller tfn 044 712 3013.