FSS söker kommunikationschef

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. söker en moderskapsvikarie till tjänsten som kommunikationschef

Kommunikationschefen ansvarar för planering, uppföljning och utveckling av förbundets kommunikationsverksamhet, som inbegriper publikations-, IT-, punktskrifts- och informationsverksamhet. Förutom personaladministrativa ärenden, bidragsansökningar och -redovisningar i anslutning till verksamhetsområdet ansvarar kommunikationschefen också för förbundets externa information. 

Arbetet är lättast att sköta om du har en lämplig högskoleexamen, erfarenhet av förmansarbete och är van vid att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Kännedom om den sociala sektorn och ett brett kontaktnät räknas som merit.

Du jobbar heltid på vårt kontor i Helsingfors, anställningen inleds så snart som möjligt enligt överenskommelse och gäller ett år framåt med eventuell förlängning.

Är du intresserad? Sänd in fritt formulerad ansökan med löneanspråk till organisationsledare Matthias Jakobsson, matthias.jakobsson@fss.fi senast söndagen den 22.1.2017. Har du frågor? Kontakta gärna kommunikationschef Sofia Stenlund, sofia.stenlund@fss.fi eller tfn 044 712 3013.