FSS söker projektansvarig för taltidningsprojekt

Vi söker en projektledare med huvuduppgiften att kartlägga och genomföra övergången till ett nytt produktions- och distributionssystem för våra taltidningar.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. söker projektansvarig för taltidningsprojekt

FSS arbetar aktivt för att trygga utgivningen av digitala taltidningar i Svenskfinland. Med dagens teknik kan information spridas effektivt och FSS använder sig av olika medielösningar som bäst lämpar sig för vår målgrupp. FSS samarbetar med flera parter för att trygga att det digitala utgivningssystemet för samtliga svenskspråkiga dagstidningar upprätthålls. FSS tillhandahåller lokala stödpersoner som bistår synskadade prenumeranter.

Vi söker nu en projektledare med huvuduppgiften att kartlägga och genomföra övergången till ett nytt produktions- och distributionssystem. Processen genomförs under ledning av kommunikationschefen och i samarbete med nationella aktörer på området.

I projektarbetet ingår planering, avtals- och andra förhandlingar, budgetuppföljning samt koordinering och utbildning av våra stödpersoner. Du har bäst förutsättningar för jobbet om du har högskole- eller institututbildning och erfarenhet av projektarbete.

Du jobbar heltid, helst på vårt kontor i Helsingfors, anställningen inleds så snart som möjligt eller enligt överenskommelse och projekttiden är 12-16 månader. Är du intresserad? Sänd in fritt formulerad ansökan med löneanspråk till organisationsledare Matthias Jakobsson, matthias.jakobsson@fss.fi senast torsdagen den 1.9.2016. Har du frågor? Kontakta kommunikationschef Sofia Stenlund, sofia.stenlund@fss.fi eller tfn 044 712 3013.