FSS temaår 2019

Förbundet Finlands Svenska Synskadades temaår 2019 behandlar mötesplatser.

Det genomgripande temat för verksamhetsåret 2019 är möten mellan människor. Genom temat vill vi betona betydelsen av att möta varandra som medmänniskor samt vikten av kamratstöd. Vare sig det gäller fysiska, personliga möten eller digitala kopplingar över internet kan vi genom social delaktighet lindra ensamhet och öka välmåendet. I samarbete med Synskadades förbund (Näkövammaisten liitto) ämnar FSS främja synskadade personers sociala välmående med hjälp av att fokusera på olika mötesplatser under året.