FSS temaår 2020

En hundtass i en människohand. Gräsmatta och solnedgång i bakgrunden.

En fungerande vardag för alla - det vill vi poängtera och jobba för år 2020!

En fungerande vardag består av många olika komponenter. Vad som utgör en fungerande vardag kan variera från person till person, men det som alla människor behöver för att kunna leva, verka och agera självständigt på egna villkor i samhället är förutsättningar till delaktighet.

Under temaåret 2020 vill vi lyfta fram:

1. Fysiska förutsättningar för en fungerande vardag. Mobilitet och tillgänglighet möjliggör att personer med synnedsättning kan röra sig i och till olika fysiska platser för att vara verksamma i samhället.

2. Digitala förutsättningar för en fungerande vardag. Digitala kunskaper och tillgängliga tjänster och varor gör att personer med synnedsättning kan vara delaktiga över internet på samma villkor som seende personer.

3. Lagstadgade rättigheter som grund för en fungerande vardag. Genom en fungerande funktionshinderservice förebygger vi isolering och marginalisering av personer med synnedsättning.

Temaåret "En fungerande vardag för alla" förverkligas i samarbete med Näkövammaisten liitto, på finska "Sokean saappaissa - sujuva arki kuuluu kaikille".