FSS valde ny styrelse

Förbundet Finlands Svenska Synskadade höll sitt medlemsmöte i Tammerfors under helgen, där man valde ny förbundsordförande och styrelse för det kommande året.

Till ordförande återvaldes Bengt Ahlvik från Jakobstad. Ahlvik avgick från ordförandeskapet i november på grund av meningsskiljaktigheter inom styrelsen, men är nu tillbaka.

 

FSS valde ny styrelse

Förbundet Finlands Svenska Synskadade höll sitt medlemsmöte i Tammerfors under helgen, där man valde ny förbundsordförande och styrelse för det kommande året.

Till ordförande återvaldes Bengt Ahlvik från Jakobstad. Ahlvik avgick från ordförandeskapet i november på grund av meningsskiljaktigheter inom styrelsen, men är nu tillbaka.

- Jag har fått stöd för att jag avgick, men samtidigt har personer från hela Svenskfinland också uppmuntrat och stött mig att återvända till ordförandeskapet, motiverade Ahlvik sitt beslut att ställa upp på nytt.

Kenneth Ekholm från Sibbo valdes redan under föreningens höstmöte till viceordförande men utöver honom valdes hela styrelsen på nytt under mötet i Tammerfors.

De övriga styrelsemedlemmarna som valdes är: Anders Nyberg (Karleby), Karl-Oscar Skogster (Helsingfors), Leif Karp (Korsholm), Tor Hanner (Raseborg), Ann-Britt Mattbäck (Pedersöre) och Camilla Hellstedt (Esbo).

Styrelsen påbörjar genast sitt arbete.                                                                         

- Med den nya styrelsen har vi goda förutsättningar för att jobba för ett gemensamt mål.  Endast enade tillsammans är vi starka och kan jobba för alla finlandssvenska synskadade, säger ordförande Ahlvik och om den nya styrelsen.

För mer information kontakta nyvalde ordföranden Bengt Ahlvik tfn 044 777 8694 ,bengt.ahlvik@fss.fi eller FSS tf kommunikationschef Johan Pyy tfn 09 6962 3013, johan.pyy@fss.fi.

Bild för Johan Pyy