Gunilla Löfman återvald till ordförande

FSS ordförande Gunilla Löfman

Gunilla Löfman från Nagu återvaldes till Förbundet Finlands Svenska Synskadades ordförande för perioden 2020-2021. Utnämningen skedde under förbundets höstmöte i Valkeakoski den 16-17 november.

Gunilla Löfman från Nagu återvaldes till Förbundet Finlands Svenska Synskadades ordförande för perioden 2020-2021. Utnämningen skedde under förbundets höstmöte i Valkeakoski den 16-17 november.

”Jag vill fortsätta jobba för att allt fler aktörer i samhället ska känna till personer med synnedsättning och ta personer med synnedsättning i betraktande i sitt arbete”, menade Gunilla Löfman.

Fredrik Lindgren från Tenala och Bengt Ahlvik från Jakobstad valdes in som nya styrelseledamöter. Ahlvik är för tillfället ordförande för Norra Österbottens Synskadade (NÖSS).

Annat som var föremål för diskussion under Förbundet Finlands Svenska Synskadades höstmöte var psykisk hälsa och vikten av att stödja medlemmarna och främja god psykisk hälsa hos personer med synnedsättning. Höstmötet diskuterade också hur uppsökande verksamhet kunde utföras på bästa sätt, till exempel via sociala medier och i samarbete med ögonklinikerna.

Dessutom dryftades bland annat problemen med färdtjänst och taxitjänster på olika håll i Svenskfinland.