Hans Brummers stiftelse lediganslår stipendier

Sök stipendier från Hans Brummers stiftelse senast den 31.3.2017.

Hans Brummers stiftelse delar ut stipendier för allmännyttig verksamhet till förmån för synskadade.

Som sådan kan anses

 • studier
 • studielitteratur, studiemedel samt annan litteratur
 • hjälpmedel för särskilda behov
 • hälsobefrämjande aktiviteter (t.ex. ridterapi)
 • övrigt välmotiverat behov

Skriftliga ansökningar, max. 1 A4 -sida, som bör innehålla

 • sökandes fullständiga namn
 • personbeteckning
 • adress och telefonnummer
 • ändamål för stipendiet
 • utredning av det ekonomiska behovet av stipendium (t.ex. beskattningsintyg och information om andra finansieringskällor)
 • ansökt belopp
 • bankkontonummer (IBAN-kod bestående av 18 tecken)
 • ev. e-postadress

sänds senast 31.3.2017 till adressen:

Hans Brummers stiftelse
c/o Anna Brummer
Brynjevägen 26 B
00920 Helsingfors

eller till e-postadressen:
anna.brummer@gmail.com

Förfrågningar kan riktas till: anna.brummer@gmail.com, 045-881 8185. Stiftelsens styrelse behandlar ansökningarna vid sitt möte i slutet av april månad. Alla sökande meddelas skriftligt om styrelsens beslut. Bidragsmottagare bör redovisa för användningen av understödet till stiftelsen.