Helsingforsdagen

Fingrar som känner på punktskrift

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf ordnar tillsammans med Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f. ett gemensamt informationstillfälle under Helsingforsdagen 12.6.

Välkommen på måndagen den 12 juni kl. 12-16 till Fredrikstorget i Rödbergen på evenemanget Finlandssvenska synskadade - 6 punkter. Under dagen får alla intresserade bekanta sig med punktskrift, synskador och vår verksamhet.

Under dagen får man pröva på att läsa punkter och skriva sitt namn i punktskrift. Man får även uppleva hur olika synskador påverkar synfältet med hjälp av simuleringsglasögon.

På plats kommer även att finnas en av FSS erfarenhetstalare, som svarar på frågor om hur det är att leva med en synskada.

FSS och Mellis önskar alla hjärtligt välkomna och hälsa på oss under Helsingforsdagen.