Hjälp till att förbättra FPA:s webbsida för funktionshindrade

Tyck till om FPA:s webbsidor för personer med funktionsnedsättning från synskadeperspektiv.

FPA kommer under hösten 2017 att göra ändringar på sin webbplats och jobbar just nu med de finsk- och svenskspråkiga sidor som är riktade till personer med funktionsnedsättning. Syftet är att utveckla sidorna till ett mer lättläst format.

Bland annat kommer det i framtiden att finnas en meny med relevant info, rubriker med lite text och länkar som leder vidare till relevant information. Här kommer exempelvis att finnas en snabbguide som ger en överblick över FPA:s stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Vilken info har du saknat när du varit inne på FPA:s sidor för funktionshindrade och vilken info har du haft svårt att hitta eller inte alls kommit åt?

Webbsidans adress är http://www.kela.fi/web/sv/funktionshindrad.

Skriv och berätta dina kommentarer och förbättringsförslag till Laura Rahka på FPA, per e-post till laura.rahka@kela.fi, eller via Facebook http://www.facebook.com/laurarahka.