HÖRSEL- OCH SYNKOMPASSEN 30.1.2019 kl. 10-15

Kalibrera kompassen och kom med på en resa med oss! Vad är nytt inom syn och hörsel och vad är på kommande? Vi gör oss redo för framtiden tillsammans!

HÖRSEL- OCH SYNKOMPASSEN 30.1.2019 kl. 10-15

på Fresco Ravintolat Oy, Statens Ämbetshus, Självständighetsplan 2 i Åbo. Dagen arrangeras av Svenska hörselförbundet, Svenska pensionärsförbundet och Förbundet Finlands Svenska Synskadade.

Program:

10.00 – 10.15 Ole Norrback, ordförande för Svenska pensionärsförbundet rf, inledande ord
10.15 – 11.00 Jaakko Salonen, ÅUCS, forskning inom hörsel
11.00 – 11.45 Misa Möller: hjärnrelaterade synutmaningar; information och forskning
11.45 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.15 Dick Lundmark, Kuulotekniikka: Framtiden inom hörhjälpmedel
13.15 – 13.45 Framtiden inom synhjälpmedel: Stina Nygård
13.45 – 14.10 Kaffe
14.10 – 14.45 Underhållning
14.45- 15.00 Avslutning

Anmälningar till dagen senast 21.1.2019 till ett av förbunden

Tina Dunderfelt, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf tina.dunderfelt@fss.fi, 09 6962 300
Berit Dahlin, Svenska pensionärsförbundet rf berit.dahlin@spfpension.fi, 040 57 80 248
Nora Strömman Svenska hörselförbundet rf nora.stromman@horsel.fi, 09 663 392