Inbjudan till konstnärer med funktionsvariationer och teckenspråkiga konstnärer: Skriv och berätta din historia!

Skriv och berätta din historia! Inbjudan i text- och videoformat.

Den här texten uppläst på YouTube.

Med den här inbjudan samlar jag upp material till min magisteravhandling. Jag studerar kulturpolitik vid Jyväskylä universitetet. I min undersökning samlar jag information om hurdan position konstnärer med funktionsvariationer och teckenspråkiga konstnärer har på konst- och kulturfältet. Syftet med undersökningen är att få information om de möjligheter och utmaningar som gäller konstnärskarriärer ur funktionshindrade människors perspektiv. Ändamålet med undersökningen är att skapa utvecklingsförslag åt konstfältet och förbättra jämlikheten hos konstnärer med funktionsvariationer.

Jag samlar information om konstnärer som bor i Finland. Jag samlar berättelser från alla konstområden, till exempel visuell konst, musik, litteratur, teater, cirkus, dans, performanskonst, serieteckning och film. Du kan också skicka din berättelse om du är studerande på konstfältet och ditt syfte är att arbeta som konstnär. Ytterligare kan du även skicka din historia fast du skulle ha lämnat arbetet som konstnär. Viktigast är att du arbetar, har arbetat eller ska arbeta huvudsakligen som konstnär.

Jag ber dig att skriva en fritt formulerad berättelse om hur du blev konstnär och hur det har varit att arbeta som konstnär. Du kan skriva på svenska, finska eller engelska. Ifall du inte kan eller vill skriva, kan du också skicka mig en inspelning eller video i vilken du berättar din historia. Beroende på tid och plats finns det också en möjlighet att jag kan komma och intervjua dig. Vänligen kontakta mig om du skulle vilja berätta din historia på ett annat sätt än genom att skriva.

Du kan berätta till exempel följande saker i din historia:

På vilka sätt kom du i kontakt med konst som barn och/eller ung? Hurdana hobbyn hade du som barn och ung?
Har du en utbildning från konstfältet? Hur var det att söka in till utbildningen? Hur var det att studera?
Hur har samhällsinstitutioner, så som grundskola och högskolor hjälpt dig eller försvårat din verksamhet?
Hurdan har det varit att verka som en konstnär vid olika tider i ditt liv och karriär?
Hurdana drömmar gällande konst har du eller har du haft? Har du några syften som konstnär?
Hurdana utmaningar har du mött?
Hurdana möjligheter har du fått?
Hurdant stöd av samhället har du haft nytta av på din väg till konstnärsyrket och/eller när du arbetar som konstnär?
Hurdant annat stöd har du fått, till exempel från dina vänner, familj eller andra konstnärer?
Hur får du ditt livsuppehälle?
Har andra inkomster än inkomster från konstnärligt arbete, till exempel från annat arbete eller socialskydd, möjliggjort att göra konst?
Har du sökt eller fått stipendier? Enligt din åsikt, hurdana möjligheter och utmaningar finns det gällande stipendier?
Hur har konstvärlden eller samhället annars förhållit sig till dig som konstnär och/eller arbetare inom konstfältet?
Hurdan är din position inom det finska konstfältet?
Upplever du att ditt kön har spelat någon roll?
Hurdan konst gör du? Påverkar ditt funktionshinder innehållet i din konst eller ditt sätt att vara konstnär?
Hurdant är ditt förhållande med funktionshinderrörelsen i bemärkelsen verksamhet, som försvarar rättigheter av människor med funktionsvariationer?
Hurdan ser du att din framtid som konstnär ser ut?
Om du redan har slutat att göra konst, varför och hur hände det?
Du kan också berätta vad som helst gällande andra teman i din historia.

Svaren behandlas konfidentiellt och anonymt.

Svaren arkiveras för senare undersökning till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, om du tillåter det. Mer information om Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv finns på följande länk: www.fsd.uta.fi.

Skicka din berättelse senast 1.7.2018 via e-formulär

Formulär för att skicka din historia på svenska

Formulär för att skicka din historia på engelska

 

Jag ber dig också att fylla i bakgrundsinformationsformuläret:

Bakgrundsinformationsformuläret på svenska

Bakgrundsinformationsformuläret på engelska

 

Därtill intervjuar jag konstnärer på hösten 2018. Om du är intresserad av att ta del i en intervju, kan du lämna dina kontaktuppgifter när du skickar din historia. Om du vill delta bara i en intervju, vänligen kontakta mig.

Mitt syfte är att få min avhandling färdig på våren 2019. Den kommer att finnas tillgänglig på nätet på finska.

Jag ger gärna närmare information om undersökningen.

Den här inbjudan kan gärna förmedlas och delas vidare.

 

Med vänlig hälsning,

Outi Salonlahti

outi.m.salonlahti(a)student.jyu.fi

+358 40 584 2734

International Master’s Degree Programme in Cultural Policy

Jyväskylä Universitetet