Inbjudan till Nordiska Brailledelegationernas möte

Nordiska brailledelegationernas möte ordnas i år på Iirishuset i Helsingfors 9-10 oktober. Av två dagars möte är den andra dagen öppen för alla intresserade, som via jobbet eller på övrigt sätt kommer i kontakt med punktskriften eller vill veta mer om punktskriftens betydelse för personer som använder sig av skriften.

Presentationerna hålls på engelska. På eftermiddagen är det möjligt att bekanta sig med studiematerialsutställning samt delta i diskussion om hur personer med synnedsättning kan lära sig programmering.

Välkommen!

Anmäl dig senast 1.10 genom denna länk: https://link.webropolsurveys.com/S/8D9F15E624BE3D1D

För tilläggsinformation, kontakta: braille@celia.fi

 

Program, torsdag 10.10

9:00 How will European Accessibility Requirements affect Braille users? Kirsi Ylänne

10:00 Coffee break

10.30 The importance of Braille for the educational path of the visually impaired student. Senni Hirvonen 11:15  The difference between comprehending the contents and meaning of written text read from a braille display and from a paper issue. John D. Heilbrunn

12:00-13:30 Lunch (at own expense). Programming teaching: presentations, discussion & networking

13:30 Thoughts and experience of how to teach programming for blind pupils in Sweden. Björn Nyqvist

14:15 Programming teaching in Finland. Tuukka Ojala. Discussion and an opportunity to create a Nordic network around the subject.

15:00 Conclusions of the meeting. Eeva-Liisa Koskinen.