Inbjudan: Välkommen på valdebatt för ett funktionsrätt* Finland 4.4 kl. 17

De finlandssvenska funktionshinderorganisationerna ordnar i samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet en valdebatt för ett funktionsrätt* Finland. Debatten leds av journalisten och radiorösten Frida Frankenhaeuser.

Vård- och landskapsreformen föll och riksdagen hann inte behandla förslaget till ny funktionshinderlag – vad händer nu? Hur ska svenskspråkig service för personer med funktionsnedsättningar tryggas i framtiden? Hur ska rättigheterna och målen i FN:s funktionshinderskonvention förverkligas i praktiken? På vilka sätt kan vi garantera att alla har en plats, oberoende av funktionsnedsättning? Hur kan vi göra vårt samhälle mera tillgängligt?

Panelister:

• Svenska folkpartiet: Silja Borgarsdóttir Sandelin
• Sannfinländarna: Marko Ekqvist
• Samlingspartiet: Veera Hellman
• Socialdemokraterna: Jonne Juntura
• Vänsterförbundet: Silvia Modig
• Piratpartiet: Saga Nyrén
• Gröna: Bicca Olin
• Feministpartiet: Elina Sagne-Ollikainen

Var:

Soc&koms festsal, Snellmangatan 12. Salen är i första våningen till vänster om huvudingången vid Yrjö-Koskinens gata. Utrymmena är fysiskt tillgängliga och hörselslinga finns till förfogande.

När:

Den 4 april 2019 kl. 17.00–19.00. Före debatten bjuder vi på kaffe med salt tilltugg kl. 16.30.

Arrangörer:

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och de svenskspråkiga funktionshinderorganisationerna SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder, FDUV, Finlands Svenska Handikappförbund, Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS), Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundet.

 

För mera information:

Elias Varito, juridiskt ombud på SAMS, elias.vartio@samsnet.fi, 040 519 6598

 

* Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Denna rätt ryms inom begreppet funktionsrätt. Med ett funktionsrätt Finland avser vi ett Finland där dessa rättigheter förverkligas.