Information om IT-stödet på FSS

FSS erbjuder IT-stöd till sina medlemmar i form av telefon-, e-post- och distansstöd samt även hembesök.

Då man behöver hjälp eller stöd gällande datorer, datorhjälpmedel, program eller andra tekniska hjälpmedel ska man ringa FSS IT-ansvarsperson Cristian Söderberg. I första hand försöker vi få problemet löst via telefon eller distansstöd, denna service är avgiftsfri för FSS medlemmar.

Om problemet inte kan lösas på distans kan en IT-stödperson från distriktet skickas hem till medlemmen. Då är det IT-ansvarspersonen som ger uppdraget till stödpersonen.

IT-stöd och hembesök

Hembesöken är avgiftsbelagda, men subventionerade. Medlemmen betalar ett subventionerat pris på 5 euro per timme. Denna prissättning gäller följande typer av hembesök: IT-stöd eller problemsökning av datorn, operativsystemet, vardagliga program eller annan datorutrustning som inte är ett hjälpmedel beviljat av en instans (t.ex. centralsjukhus eller FPA). Till vardagliga program hör bland annat e-post, webbläsare och antivirus.

Om hembesöket gäller problemsökning av ett hjälpmedel, som är beviljat av någon instans, måste denna instans först kontaktas av IT-ansvarspersonen innan hembesöket kan göras.

Individuell IT-utbildning och hembesök

Medlemmar kan också få individuell IT-utbildning hemma. Du kan lära dig hantera dator, annan utrustning eller vardagliga program. Utbildningen är subventionerad. För medlemmar kostar utbildning 10 euro i timmen. 

Nytt hjälpmedel

Då man blir beviljad ett nytt datorhjälpmedel av exempelvis ett centralsjukhus får man i samband med detta en betalningsförbindelse för utbildning gällande hjälpmedlet. FSS samarbetar med centralsjukhus genom att erbjuda IT-stöd för att installera det nya hjälpmedlet på medlemmens dator samt ge utbildning hemma.  

Frågor?

Om ni har några frågor om FSS IT-stöd ska ni kontakta IT-ansvarsperson Cristian Söderberg, tfn 050 462 6283, e-post cristian.soderberg@fss.fi.

Välkommen att ta kontakt!