Julhälsningar från FSS

FSS önskar alla medlemmar, anhöriga, samarbetsparter, finansiärer och andra som vi kommit i kontakt med under året en god jul och ett fint nytt år 2018!

Julkort. En gran på röd bakgrund med texten "Förbundet önskar dig en god jul och ett gott nytt år"I stället för att skicka julkort har vi i år valt att ge ett bidrag till Röda Korsets vänverksamhet i hemlandet. Förbundet Finlands Svenska Synskadade vill denna julhelg rikta en tanke till alla som är ofrivilligt ensamma. Röda Korsets vänverksamhet förmedlar vänner till exempel för: äldre personer, personer med funktionsnedsättning, personer som genomgår psykiatrisk rehabilitering, invandrare, fångar och ensamma unga.

Kansliet är öppet igen från och med den 2.1.2018.