Kallelse till höstmöte 2015

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. kallar medlemmarna till stadgeenligt höstmöte den 21-22 november 2015 på Spahotell Yyteri i Björneborg. Mötesförhandlingarna inleds på lördag kl 13.00 med förrättande av val och fortsätter på söndag kl 9.00.

Vid mötet behandlas de i paragraf 7 av förbundets stadgar nämnda ärenden: verksamhetsplan för år 2016, budget för år 2016, medlemsavgift för stödjande medlemmar samt arvoden för år 2016, val av ordförande för 2016-2017, två styrelseledamöter för 2016-2018, samt två revisorer och revisorssuppleanter för 2016. Utöver detta behandlas följande ärenden:

 • Val av en styrelseledamot för perioden 2016-2017 och en styrelseledamot för år 2016 på grund av att två ledamöter har anmält avgång från och med den 31.12.2015, samt eventuella fyllnadsval.
 • Skriftlig motion gällande ändring av förbundets stadgar.
 • Försäljning av aktierna 1-17539 i Samse Bab, Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors, vilka aktier berättigar till besittning av förbundets nuvarande verksamhetsutrymmen.
 • Eventuella övriga ärenden.

Deltagaravgiften är 60 euro/person vilket inkluderar resor, kost och logi. Tillägg för enkelrum 25 euro. Om man blir tvungen att annullera sitt deltagande efter att anmälningstiden gått ut uppbärs halva deltagaravgiften. Om annulleringen sker på mötesdagen uppbärs hela avgiften.

Medlemmarna ombeds anmäla sig till sina respektive föreningar senast onsdagen den 21 oktober 2015, enligt följande:

 • Norra Österbottens svenska synskadade r.f.: Ann-Sofie Grankulla, må-to kl 9-13.30, tfn 06-723 4880, 050-379 5658
 • Vasa svenska synskadade r.f.: Febe Mörk, må–to kl 9-14, tfn 045-321 3320
 • Svenska synskadade i Östnyland r.f.: Jonas Lindström, tfn 040-964 4672
 • Åbolands synskadade r.f.:  Håkan Ström, ti-to kl 10-16, tfn 0400-151 322
 • Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f.: Ulla Jensen, må-ons kl 10.00-13.00, tfn 0400-269 553
 • Svenska synskadade i Västnyland r.f.: Christel Eriksson, tfn 040-745 1933
 • Ålands synskadade r.f.: Bettina Gröning, må-ti, to-fr (ej ons) kl 9-13, tfn 018-19670, 045-7343 8950

Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda. Vi ber alla mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på förhand!

Välkommen! – Styrelsen