Kallelse till vårmöte

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. kallar medlemmarna till stadgeenligt vårmöte lördagen den 18 maj 2019 på Hotell Scandic Koskipuisto i Tammerfors, Koskikatu 5, 33100 Tammerfors. Mötesförhandlingarna inleds kl 10.30 och avslutas kl 17.30.

Vid mötet behandlas de i paragraf 6 av förbundets stadgar nämnda ärendena: verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018, revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsledaren, ekonomen och övriga redovisningsskyldiga, tillsättande av valberedningsutskott om vårmötet så besluter, diskutera förbundets verksamhet på längre sikt utgående från styrelsens förslag till strategiska riktlinjer, övriga frågor vilka styrelsen förelagt vårmötet, skriftliga motioner som inom februari inlämnats till styrelsen av personmedlemmar eller medlemsföreningar. Därtill behandlas justerad budget förår 2019.

Deltagaravgiften är 30 euro/person vilket inkluderar ordnade tågresor samt lunch och kaffe på hotellet. Anmälningen är bindande.

Medlemmarna ombeds anmäla sig till sina respektive föreningar senast onsdagen den 17 april 2019, enligt följande:
Norra Österbottens svenska synskadade r.f.:
Ann-Sofie Grankulla, tfn 06-723 4880, 050-379 5658

Vasa svenska synskadade r.f.:
Febe Mörk, må–to kl 10-12, tfn 045-321 3320

Svenska synskadade i Östnyland r.f.
Jonas Lindström, tfn 040-964 4672

Åbolands synskadade r.f.:
Birgitta Storbacka, tfn 040-586 7179 eller Håkan Ström, ti-to kl 10-16,
tfn 0400-151 322

Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f.:
Ulla Jensen, må-to kl 10.00-13.00, tfn 0400-269 553

Svenska synskadade i Västnyland r.f.:
Börje Broberg, tfn 044-541 0679

Ålands synskadade r.f.:
Linnea Leo Lindh, må-to kl 9-13, tfn 0457-343 8950

Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda. Vi ber alla mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på förhand!

Välkommen! – Styrelsen