Kurs för synskadade män - Livskvalitet för mannen

Kursen riktar sig till män med synskada. Kursens målsättning är att deltagarna får tillfälle att fördjupa sig i mansrollen i kombination med en synskada. Kursen vill hjälpa män med synskada att förbättra sin självkänsla och livskvalitet. Kursen fokuserar på fysiskt och psykiskt välmående.

Att träffa andra män i liknande livssituationer kan ge deltagarna möjlighet till kamratstöd. Målet är att tillsammans med andra män få använda och njuta av de andra sinnena, berika livsinnehållet och höja livskvaliteten. Kursprogrammet består av föreläsningar och diskussioner kring livskvalitet, mannens identitet, hälsa och motion, tekniska hjälpmedel, studiemöjligheter som ung eller äldre samt sociala rättigheter.

Kursen hålls den 19-24 mars på Runsala Spahotell och sista anmälningsdag är den 31 januari. Kursen ordnas av Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. i samarbete med FPA. FPA kursnummer 43219. För mera information kontakta rehabiliteringsrådgivare Frank Fellman tfn 040 5113345 eller Chatrin Kotka tfn 040 511 3346.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring
80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud. Läs mer på www.fss.fi.