Ledarhunden – hjälpmedlet för ett tryggt och självständigt liv

Internationella ledarhundsdagen 25 april.

- Ledarhunden är viktig för att kunna leva ett självständigt liv trots att man är synskadad, säger Patrik Paulin, medlem i Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS).

För tillfället finns det cirka 200 synskadade personer som rör sig med hjälp av ledarhund i Finland. Förbundet Finlands Svenska Synskadade uppmanar cyklister, bilister och andra som rör sig fortare än fotgängare att vara uppmärksamma på personer som rör sig med ledarhund för att undvika olyckor.

Ledarhunden har alltid tid och säger aldrig nej till att gå ut. När ledarhunden har selen på är den i arbete och får inte störas. Det krävs mycket samspel mellan ledarhunden och ledarhundsföraren och att ansöka om en ledarhund är en lång process. Ledarhunden rör sig på kommando från sin förare. Ledarhunden ska leda förbi hinder och kan signalera att trottoaren tar slut genom att stanna, men ledarhunden förstår sig inte på trafikljus och kan inte akta sig för trafiken. Det är ledarhundsföraren som avgör när man kan gå över en gata.

- Tack vare hunden känner jag mig trygg både hemma och ute på stan, säger Ann-Britt Mattbäck. Enligt lag får man ta med sin ledarhund in på restaurangen, butiker och banken, men jag brukar nog fråga och ta hänsyn till allergiker.

I Finland har man använt ledarhundar som hjälpmedel i över 70 år. Den internationella ledarhundsdagen firas årligen den sista onsdagen i april.

Ta gärna kontakt med följande ledarhundsförare:
Patrik Paulin, Vasa, har ansökt om att få en ledarhund: Tfn 046-6527918, patrik.paulin@fss.fi.
Ann-Britt Mattbäck, Edsevö, har haft ledarhund i många år: Tfn: 050-3001111, abm@multi.fi
Kenneth Ekholm, Helsingfors, har haft ledarhund i många år: Tfn 0400-845903, kenneth.ekholm@fss.fi

Mera information

Camilla Höglund, FSS distrikts- och informationsansvarig, 09-6962 3025, camilla.hoglund@fss.fi

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud.