Med Kolibre kan vem som helst bygga en talboksspelare

Bild av Kolibre talboksspelare

Kolibre demonstrerar hur vem som helst kan bygga en internetuppkopplad talboksspelare anpassad för synskadade med hjälp av öppen källkod och billig hårdvara.

Den finländska ideella föreningen Kolibre rf har i en serie projekt utvecklat en internetbaserad talboksspelare vid namn Kolibre Vadelma och en tillhörande serverlösning Kolibre KADOS. Resultaten av utvecklingen har publicerats öppet på internet. Detta inkluderar källkod och dokumentation samt anvisningar för att bygga, använda och vidareutveckla den för olika behov.

Kolibre Vadelma baseras på den populära och förmånliga hårdvaru-plattformen Raspberry Pi, som med enkla tillbehör kan byggas till en internetbaserad talboksspelare tack vare den öppna källkoden. Kolibre vill på detta sätt demonstrera möjligheterna för privatpersoner, organisationer och företag att ta fram nya hjälpmedel till en låg kostnad. Tillsammans med den öppna webbtjänsten Kolibre KADOS kan vem som helst bygga ett eget system för distribution och uppspelning av talböcker och taltidningar.

 

En viktig del av Kolibres lösningar är stödet för DAISY, en etablerad samling standarder för produktion, distribution och uppspelning av talböcker anpassade till personer med läshinder. DAISY-böcker gör det möjligt för personer med en synskada eller annat läshinder att läsa och navigera i en bok lika lätt som andra använder en tryckt bok. Det är även lätt att ladda och lyssna till dessa digitala talböcker över internet. DAISY-standarderna har en bred spridning bland talboksbibliotek och synskadeorganisationer internationellt och stöds från tidigare av många leverantörer av produktionslösningar, distributionssystem och spelare för synskadade.

 

Närmare information om Kolibres lösningar finns på webbsidan www.kolibre.org och den öppna källkoden finns tillgänglig på adressen github.com/kolibre. Detta gör det möjligt för alla intresserade att ladda ner koden, testa, ändra och göra förbättringar som också alla andra intressenter kan dra nytta av.

 

Kolibre rf välkomnar alla att ta del av denna utveckling i en öppen miljö och demonstrerar dess egenskaper i en serie videoklipp under adressen youtube.com/user/kolibreorg/playlists

 

 

 

Mera information:

Martin von Willebrand, Kolibre rf ordförande, tfn 040-7701818

Daniel Ainasoja, verksamhetsledare, tfn 050-5274174

-------------

 

Kolibre rf är ett ideellt initiativ till att skapa ett öppet samfund för utveckling av hjälpmedel för personer med läshinder. Alla utvecklingsresultat publiceras som öppen källkod. Visionen är att alla ska få tillgång till talböcker och taltidningar med en naturlig röst i en individuellt anpassad mottagare - vare sig det gäller smarttelefoner, datorer, läsplattor eller för synskadade skräddarsydda spelare.

Synskadades Centralförbund rf, Celia – biblioteket för synskadade och COSS – Finlands center för öppna informationssystem hör till Kolibre rfs samarbetsnätverk.

www.kolibre.org  -  github.com/kolibre  -  twitter.com/kolibreorg  -  facebook.com/kolibreorg

Kolibre rf | Otto Malmsgatan 9 A 21, 68600 Jakobstad, FINLAND | info@kolibre.org