Medlemsundersökning

Om man absolut vill delta i undersökningen får man gärna meddela sitt intresse till kansliet. Anmälningar sker via telefon eller e-post till kansliet. Telefonnummer 09-6962 300 eller per e-post till adressen info@fss.fi.

Frågorna i undersökningen kommer att handla om bland annat: Varför man är medlem i förbundet och vilken sorts verksamhet man prioriterar m.m.

Bland alla de som deltar i undersökningen kommer det att lottas ut ett pris.

Syftet med undersökningen är att i framtiden kunna nå flera medlemmar och samtidigt utveckla verksamheten i den riktning medlemmarna vill ha den. Undersökningen görs i samarbete med Yrkeshögskolan Arcada.