Medlemsundersökningen publicerad

FSS medlemsundersökning

FSS gjorde under våren en medlemsundersökning bland 100 medlemmar tillsammans med Yrkeshögskolan Arcada. Arbetet kan laddas ner här. 

Inom ramen för förbundets marknadsföringsstrategi utfördes en medlemsundersökning per telefon bland 100 slumpmässigt utvalda medlemmar. 

Frågorna i undersökningen handlade om bland annat: Varför man är medlem i förbundet och vilken sorts verksamhet man prioriterar. Syftet med undersökningen är att i framtiden kunna nå flera medlemmar och samtidigt utveckla verksamheten i den riktning medlemmarna önskar.

Medlemsundersökningen presenterades i form av ett slutarbete av två studenter vid yrkeshögskolan Arcada och blev färdigt just före sommaren 2014. 

Nu kan man ladda ner arbetet här, med korrigerade uppgifter, i PDF-formatDocx, eller i RTF (utan grafik) 

Tack till alla medlemmar som ställde upp på intervju. Förbundet fick en massa bra utvecklingsförslag och värdefull feedback på nuvarande verksamhet tack vare er.