Möteskallelse: Extraordinärt valmöte

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. kallar medlemmarna till extra medlemsmöte den 12 januari 2013 på Hotell Scandic City i Tammerfors.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. kallar medlemmarna till extra medlemsmöte den 12 januari 2013 på Hotell Scandic City i Tammerfors. Mötesförhandlingarna inleds på lördag kl 13.00 med förättande av val och fortsätter därefter med beslutande om försäljning av tomter i Nybacka, Esbo. Mötet beräknas sluta kl 17.30.

Vid mötet behandlas bland annat följande ärenden:

På grund av att ordförande och fyra ledamöter avgick under höstmötet 2012, hålls val av ordförande för året 2013, val av två ledamöter för år 2013 samt två ledamöter för perioden 2013-2014. Därtill hålls val av två ledamöter för perioden 2013-2015.

Gällande tomterna i Nybacka (i) behandlas de anbud som styrelsen godkänt gällande följande tomter som bildats av stomfastigheten Nybacka 49-439-2-157 i Esbo stad: 49-50-305-1, 49-50-306-1, 49-50-306-2 och 49-50-306-3 , (ii) bestäms om försäljningen av nämnda tomter enligt anbud eller om framläggande av tomterna till försäljning på nytt samt (iii) bestäms om försäljningen av följande tomter som bildats av samma stomfastighet: 49-50-245-1, 49-50-245-2, 49-50-245-3, 49-50-249-4, 49-50-250-3, 49-50-250-4, 49-50-250-5, 49-50-250-6, 49-50-250-7, 49-50-250-8, 49-50-250-9, 49-50-250-10, 49-50-250-11, 49-50-250-12, 49-50-250-13, 49-50-251-6, 49-50-251-7, 49-50-251-8, 49-50-251-9, 49-50-251-10, 49-50-251-11, 49-50-251-12, 49-50-251-13, 49-50-251-14, 49-50-251-15, 49-50-252-1, 49-50-252-2, 49-50-252-3, 49-50-252-4, 49-50-252-5, 49-50-306-4, 49-50-307-17, 49-50-307-18, 49-50-307-19, 49-50-307-20, 49-50-307-22, 49-50-307-23, 49-50-307-24, 49-50-308-1, 49-50-308-2, 49-50-308-3 och 49-50-308-4.

Även eventuella övriga frågor behandlas.

Deltagaravgiften är 25 euro/person vilket inkluderar resor, lunch och kaffe på hotellet.

Anmälningarna skall vara centralkansliet tillhanda senast måndagen den 17 december 2012. Medlemmarna ombeds anmäla sig till sina respektive föreningar senast fredagen den 14 december 2012, enligt följande:

Norra Österbottens svenska synskadade r.f.

Ann-Sofie Grankulla
må-to kl 9-14
tfn (06) 723 4880, 050-379 5658

Vasa svenska synskadade r.f.

Febe Mörk
må–to kl 9-14
tfn (06) 317 0654

Svenska synskadade i Östnyland r.f.

Stina Roms
tfn (019) 582 514

Åbolands synskadade r.f.

Håkan Ström
må-fr kl 12-16
tfn 0400-569 059

Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f.

Barbro Pietiäinen
må-ti kl 9.30 -13.30
tfn (09) 612 1779

Svenska synskadade i Västnyland r.f.

Christel Eriksson
tfn 040-745 1933

Ålands synskadade r.f.

Bettina Gröning
må-ti, to-fr (ej ons) kl 9-13
tfn 045-7343 8950