Möteskallelse för höstmötet i Yyteri 22-23 november 2014

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. kallar medlemmarna till stadgeenligt höstmöte den 22-23 november 2014 på Spahotell Yyteri i Björneborg. Mötesförhandlingarna inleds på lördag kl 13.00 med förrättande av val och fortsätter på söndag kl 9.00.

Vid mötet behandlas de i paragraf 7 av förbundets stadgar nämnda ärenden: 

verksamhetsplan för år 2015, budget för år 2015, medlemsavgift för stödjande medlemmar samt arvoden för år 2015, val av viceordförande för 2015-2016, två styrelseledamöter för 2015-2017, samt två revisorer och revisorssuppleanter för 2015. Även eventuella övriga frågor och skriftliga motioner behandlas. Deltagaravgiften är 60 euro/person vilket inkluderar resor, kost och logi. Tillägg för enkelrum 25 euro. Om man blir tvungen att annullera sitt deltagande efter att anmälningstiden gått ut uppbärs halva deltagaravgiften. Om annulleringen sker på mötesdagen uppbärs hela avgiften. Medlemmarna ombeds anmäla sig till sina respektive föreningar senast onsdagen den 15 oktober 2014, enligt följande: 

Norra Österbottens svenska synskadade r.f.:

Ann-Sofie Grankulla, må-to kl 9-14, tfn 06-723 4880, 050-379 5658

Vasa svenska synskadade r.f.:

Febe Mörk, må–to kl 9-14, tfn 045-321 3320

Svenska synskadade i Östnyland r.f.:

Stina Roms, tfn 0400-596 250

Åbolands synskadade r.f.:

Håkan Ström, ti-to kl 10-16, tfn 0400-151 322

Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f.:

Nina Liemola, må-ti kl 9.30-13.30, tfn 09-612 1779, 0400-269553

Svenska synskadade i Västnyland r.f.:

Christel Eriksson, tfn 040-745 1933

Ålands synskadade r.f.:

Bettina Gröning, må-ti, to-fr (ej ons) kl 9-13, tfn 018-19670, 045-7343 8950

Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda.

Vi ber alla mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på

förhand! Välkommen! – Styrelsen