Nordisk konstutställning med synskadade konstnärer

Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares Förening, SKKF, ordnar en konstutställning för nordiska konstnärer och hantverkare med synnedsättning. Det är den första nordiska utställningen som ordnas och den pågår från 7 november till 27 november. 

SKKF bjuder in två till tre synskadade konstutövare från varje land. Konstutövarna får bo på hotell på öppningshelgen, den 6-8.11, och bjuds på mat och samvaro med de andra nordiska konstnärerna. 

Utställningen äger rum i Kungsör i Sverige som ligger 140 km från Stockholm. Med tåg tar resan 1,5 timme. 

Anmäl ditt intresse senast den 15 oktober till Margareta Söderlund, ordförande för SKKF. Telefonnummer +46 221 320 02, +46 70 658 29 24 eller per e-post: segelsberga@swipnet.se. Om du har frågor kan du rikta dem till henne.