Nordisk kristlig konferens för synskadade

Nordisk kristlig konferens för synskadade ordnas i Sverige den 13-18 augusti 2015. 

Annons: Näkövammaisten Kristillinen yhdistys ry

Organisationerna för kristna synskadade i Finland, Sverige, Norge och Danmark anordnar i samarbete en nordisk konferens för kristna synskadade. Konferensen ordnas den 13-16.8.2015 vid Wiks folkhögskola som ligger cirka 20 kilometer från Uppsala i Sverige. 

Konferensens tema är "Ge det vidare". I programmet ingår bland annat bibelstudier, en gospelkonsert, en busstur till Uppsala, en gudstjänst samt fri samvaro.

Priset för konferensen är 250 euro, vilket inkluderar kost och logi. För resekostnaderna ansvarar var och en själv. Konferensens språk är skandinaviska. 

Anmälningarna i Finland tas emot av Ari Talja per telefon 041-3100340, eller per e-post ari.talja@gmail.com. Bindande anmälningar görs senast 10.6.2015.