Nu kan du ansöka om De Blindas Vänners rekreationssemester för 2017

De Blindas Vänner rf beviljar och ordnar igen 150 rekreationssemestrar för synskadade år 2017, varav tjugo rekreationssemestrar är för medlemmar i FSS

Rekreationssemestern är en fem dygns semester med kost och logi och den tillbringas på De Blindas Vänners Värdshus Onnela i Tusby.  Semestern innehåller logi i två personers standardrum, tre måltider om dagen, samvaro, kamratstöd, program, aktiviteter och massage. Självriskandel är 50 euro per vuxen. Priset för semestern är 550 euro, av vilket De Blindas Vänner står för 500 euro. 

För vem

Rekreationssemestern är avsedd för synskadade personer som klarar sig självständigt eller med hjälp av assistent. Valen görs på social och ekonomisk grund. Semestern kan beviljas samma person med tre års mellanrum. Semestern kan ansökas av alla medlemmar i FSS:s och SCF:s distriktsföreningar samt av följande föreningars medlemmar: Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry, Näkövammaiset Käsityöntekijät ry, Finlands Dövblinda rf.

Ansökan

Ansökan om rekreationssemester görs via Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Ansökningsblanketten finns på De Blindas Vänner rf:s hemsida www.syry.fi eller här på FSS hemsida.

Du hittar ansökningsblanketten genom att trycka på länken ansökningsblankett. FSS tar emot ansökan, besluter om vem som blir beviljad semestern och meddelar dem som blivit beviljade. Skicka ansökan till matthias.jakobsson@fss.fi 

När

Semesterveckan ordnas vecka 2 dvs. 9–14.1.2017. Ansökningsblanketten returneras till FSS kansli senast den 31.10.2016. FSS informerar dem som beviljats rekreationssemester senast den 12.12.2016.

Reseersättning

Den beviljade kan söka om reseersättning från De Blinda Vänner efter semesterns slut. Blankett för det fås under semestern på Onnela eller från internet, på adressen www.syry.fi. Reseersättning kan sökas då resan mellan hemmet och Onnela är över 150 km.