Nu kan också barn och unga ansöka om EU:s funktionshinderkort

Från och med början av mars kan barn och unga som fått ett beslut om särskilt stöd ansöka om EU:s funktionshinderkort. De kan också beviljas ett kort med beteckningen A, som visar att de behöver en assistent eller stödperson.

EU:s funktionshinderkort togs i bruk i Finland i juni 2018. Funktionshinderkortet är ett frivilligt och avgiftsbelagt kort med vilket man lätt kan påvisa behovet av hjälp och stöd i samband med fritidstjänster. I Finland finns det cirka 300 000 personer som är berättigade till funktionshinderkortet. På vissa villkor kan en person med funktionsnedsättning beviljas ett funktionshinderkort med beteckningen A, som visar att han eller hon behöver en assistent eller stödperson.

Enligt de ursprungliga kriterierna har många barn och unga med en diagnos inom det neuropsykiatriska spektret inte kunnat få ett funktionshinderkort, trots att den här gruppen har haft ett stort behov av kortet, i synnerhet av ett kort med beteckningen A. En arbetsgrupp har enhälligt föreslagit en ändring av kriterierna och förslaget godkändes av Handikappforums styrelse i januari 2019.

Kortet till barn som fått beslut om särskilt stöd

I fortsättningen kan också barn och unga som har fått ett beslut om särskilt stöd  inom småbarnspedagogiken eller inom den grundläggande utbildningen beviljas ett kort med beteckningen A. Ändringen träder i kraft genast.

De villkor som gäller för ett beslut om särskilt stöd är i linje med de övriga villkoren för beviljande av funktionshinderkortet. Beslutet om särskilt stöd grundar sig på en pedagogisk utredning som görs upp multiprofessionellt tillsammans med barnets föräldrar. Båda vårdnadshavarna hörs i samband med utredningen. 

Så här ansöker du om funktionshinderkortet

Ansök om tillstånd att beställa ett funktionshinderkort hos FPA, antingen på nätet eller per post. FPA kontrollerar att du har ett giltigt beslut som berättigar till funktionshinderkortet. Om du har ett sådant beslut som krävs beviljar FPA dig rätt att beställa ett kort och du får per e-post en länk till beställningstjänsten för funktionshinderkort. Sedan måste du själv fylla i din kortansökan och beställa kortet.

En förälder kan inte ansöka om kortet för sitt barns räkning i e-tjänsten. Blanketten för beställningstillstånd och en kopia av ett giltigt beslut om särskilt stöd måste skickas till FPA per post.

Närmare anvisningar för ansökan hittar du på www.fpa.fi och på www.vammaiskortti.fi/sv.