Nu om någonsin måste vi ta hand om våra medmänniskor

Brunett medelålderskvinna sitter på soffa vid bord med laptop, ler och skriver på smarttelefonen.

Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Många äldre bor ensamma och är i en speciellt utsatt position just nu. Trots att närkontakter med personer i riskgrupper och de äldre ska undvikas fungerar telefonlinjerna bra som alternativt sätt till att hålla kontakt.

Det är speciellt viktigt att anhöriga, vänner och grannar nu ringer till den äldre personen för att inge hopp, trygghet och stöd.

Då rörelsefriheten begränsas och allmänna platser ska undvikas finns det alternativ. Det finns till exempel livsmedelsaffärer med nätbutiker via vilka man kan beställa matkassen hem. Även restauranger har olika kurirtjänster, men problemet uppstår då beställningar sköts med hjälp av dator eller smarttelefon. Alla digitala applikationer är inte digitalt tillgängliga för personer med synnedsättning. Alla har inte heller tillräcklig datorvana fastän tjänsten skulle vara tillgänglig. För dessa personer är isoleringen betydligt märkbarare än för andra.

Kan du vara den som hjälper en sådan person? Kan du vara den som går till butiken och lämnar matkassen utanför dörren, eller beställer via din app mat åt en annan person som inte själv kan göra det? Kan du vara ett stöd och en hjälpande hand?

Åtgärder som regeringen fastställt och som i hög grad påverkar FSS medlemskår och övriga personer med synnedsättning, vilka många är i en hög ålder, är följande:

  • Offentliga sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.
  • Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.
  • Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.
  • Som en anvisning förpliktas personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän), med undantag av riksdagsledamöter, statsledningen och kommunala förtroendevalda.
  • Människors rörelsefrihet kan begränsas på grund av en allvarlig fara som hotar liv och hälsa.

Nu är det speciellt viktigt att vi når ut till varandra och finns som ett stöd - om än på distans.

FSS har inställt alla evenemang och klientmöten för att minimera smittorisken

Vi finns ändå fortsättningsvis till för våra medlemmar och personer med synnedsättning eller deras anhöriga via telefon och e-post. Ta gärna kontakt med oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här: https://fss.fi/sv/kontakta-oss/personal