På de här numren betjänar FPA privatpersoner från och med 21.1.2020

FPA:s servicenummer för privatpersoner ändras i januari. En del av numren är oförändrade, men en del tas ur bruk. Därtill ändras namnet på en del av servicenumren.

FPA:s servicenummer för privatpersoner från och med 21.1.2020:

Arbetslöshet 020 692 230
Boende 020 692 221
Föräldraskap 020 692 226
Indrivning 020 634 4940
Internationella situationer 020 634 0300
Pensioner 020 692 222
Rehabilitering och handikappbidrag 020 692 225
Sjukdom och kort 020 692 224
Studier och värnplikt 020 692 229
Utkomststöd 020 692 227
Kunder med spärrmarkering 020 635 3500

Om det är kö kan man boka en telefontid. Personlig service ges också på FPA:s egna serviceställen och på FPA:s, kommunernas och andra myndigheters gemensamma servicepunkter. 

De nya servicenumren publiceras på fpa.fi 21.1.2020. Om en kund av misstag ringer ett gammalt nummer styrs samtalet till det nya numret.

Ändringar också i telefontjänsten på andra språk

FPA betjänar också i fortsättningen per telefon på svenska, finska, engelska och nordsamiska.

Betjäning per telefon på finska

Betjäning per telefon på engelska

Betjäning per telefon på nordsamiska
tisdagar och torsdagar kl. 9–11
020 634 0402

Närmare information för kunder

  • FPA:s kundservice
  • Boka telefontid