Parkurs - kom och må bra tillsammans!

En kurs för par där (minst) den ena partnern har en synnedsättning. Kursen strävar till att inspirera och stöda er i er relation.

Vår målsättning är att alla deltagande par skall finna verktyg för att klara av sin gemensamma vardag på bästa sätt. Samtidigt vill vi erbjuda er en kurshelhet som är ett tillfälle för er att utvecklas och trivas ihop.

Kursens huvudteman är:

- Parrelationen när livet förändras
- Verktyg för en bättre kommunikation
- Kamratstöd och diskussioner i en friskvårdande miljö

Tidpunkt och plats

Under hösten 2018 ordnar vi två parkurser i Svenskfinland.
Norrvalla, Vörå: onsdag 31.10 – fredag 2.11
Päiväkumpu, Karislojo: torsdag 15.11 – lördag 17.11

Kostnad och deltagande

Kursen inklusive helpension på kursplatsen, föreläsningar och övrigt program är kostnadsfri för deltagarna. Resorna till och från kursplatsen står man själv för. Antalet deltagarplatser är begränsat. Vi bekräftar deltagande efter att ansökningstiden har gått ut.

Frågor och anmälan

Har du eventuella frågor? Vill du anmäla intresse av deltagande i kursen? Hör av dig senast 30.9.2018 till vår rehabiliteringsrådgivare i ditt område!

Österbotten: Ulla-Britt Ingman, 050 561 2950
Åboland och Åland: Stina Nygård, 050 595 4377
Västra Nyland: Britta Nyberg, 050 561 2951
Mellersta och Östra Nyland: Ann-Catrin Tylli, 040 511 3345
fornamn.efternamn@fss.fi

Kursen ordnas som ett samarbete mellan FSS och Folkhälsan.