Poststrejken påverkar FSS publikationer

På grund av poststrejken påverkas utdelning av FSS publikationer.

Synvinkel nummer 7, som skulle utkomma vecka 45, har troligtvis inte kommit fram till de flesta prenumeranter.

FSS punktskriftstidningar samt Medlemsbandet och andra publikationer som utkommer i CD-format, postas då poststrejken är över. De som har en taltidningsspelare och prenumererar på FSS inlästa tidningar digitalt kan som vanligt lyssna på dem enligt normala tidtabellen.

Synvinkel finns även i PDF- och RTF-format på FSS webbplats.