Pressmeddelande: Höstmöte 2014

Sune Huldin från Helsingfors, ordförande i distriktsföreningen Svenska synskadade i Mellersta Nyland valdes till Förbundet Finlands Svenska Synskadades viceordförande för perioden 2015-2016. Utnämningen skedde under förbundets höstmöte i Björneborg den 22-23 november.

 

 

Pressmeddelande

Sune Huldin från Helsingfors blir FSS viceordförande

Sune Huldin från Helsingfors, ordförande i distriktsföreningen Svenska synskadade i Mellersta Nyland valdes till Förbundet Finlands Svenska Synskadades viceordförande för perioden 2015-2016. Utnämningen skedde under förbundets höstmöte i Björneborg den 22-23 november.

”Den som röstade på mig har röstat på förändring”, menade Sune Huldin.

Sune Huldin, Sigrun Bessadottir och Leif Karp i samspråk

Sune Huldin, Sigrùn Bessadòttir och Leif Karp.

Leif Karp från Vasa återvaldes som styrelseledamot tillsammans med Sigrùn Bessadòttir från Helsingfors som haft en paus i styrelsearbetet på några år.

Annat som var föremål för diskussion under Förbundet Finlands Svenska Synskadades höstmöte var tillgängliga dagstidningar och tidskrifter i Svenskfinland, det vill säga vilka eventuella hinder det finns för en fungerande utgivning av den del av det breda spektrum av finlandssvenska tidningar som inte ännu är tillgängliga för personer med synnedsättning idag.

Dessutom dryftades bland annat allmän ledsagning, arvoden och de tillgänglighetsproblem som dagens informationssamhälle för med sig.

Mer information:
Cecilia Weckman, kommunikationschef, 044-712 3013, cecilia.weckman@fss.fi