Pressmeddelande: Skolelever i Nykarleby får skyddsglasögon inför villaavslutning

Varje år skadas ett tiotal personer till följd av fyrverkerier. Enligt uppgifter från Tukes fick tolv personer någon form av ögonskada i samband med nyårsfirandet i fjol.

Varje år skadas ett tiotal personer till följd av fyrverkerier. Enligt uppgifter från Tukes fick tolv personer någon form av ögonskada i samband med nyårsfirandet i fjol. Av de skadade var en del åskådare, medan andra hade avfyrat raketerna själv. Enbart en av dessa tolv personer använde skyddsglasögon.

För att påminna om vikten av att skydda ögonen i samband med raketavfyrning har FSS i tolv års tid delat ut skyddsglasögon inför nyårsfirandet. Skyddsglasögonen har delats ut till skolklasser i olika delar av landet. I år vill FSS uppmärksamma vikten av att skydda ögonen oberoende av årstid eller fest. Inför Venezianska aftonen, som har en lång tradition av fyrverkerier och festligheter i Österbotten, önskar FSS nu poängtera betydelsen av skyddsglasögon – både för dem som avfyrar raketer och för åskådare.

Inför villaavslutningen delar FSS ut skyddsglasögon till högstadieelever på morgonsamlingen i Zachariasskolan i Nykarleby, torsdagen den 29.8 kl. 8:30. FSS rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman och erfarenhetstalare Maja Renvall-Höglund, som själv är synskadad, informerar om hur vardagen ser ut för en person med synnedsättning och hur man kan värna om sin syn.

 

Mera information:

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf: Camilla Blomstedt, tf kommunikationschef, 044-712 3013, camilla.blomstedt@fss.fi

Information om skolbesöket: Ulla-Britt Ingman, rehabiliteringsrådgivare, 050 561 2950 eller ulla-britt.ingman@fss.fi