Pressmeddelande: Synskadeorganisationer samlade in vita käppar till katastrofområden

Två pafflådor på golvet med vita käppar och förstoringsglas.

Vita käppen är ett enkelt men effektivt hjälpmedel för personer med synnedsättning. Den är lätt att ha med sig, och den underlättar självständig rörlighet både ute och inne. Vita käppen fungerar som ett oersättligt hjälpmedel i många olika miljöer, även på platser där det saknas till exempel elektricitet.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade och dess två distriktsföreningar Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. och Svenska synskadade i Mellersta Nyland r.f. har tillsammans med Näkövammaisten liitto och dess 14 distriktsföreningar samlat in begagnade men fungerande vita käppar och förstoringsglas till Finlands Röda Kors. FRK transporterar hjälpmedlen vidare från logistikcentret i Tammerfors till personer med synnedsättning i olika katastrofdrabbade områden i världen.

Förfrågan om att få vita käppar kom ursprungligen från Tadzjikistans Röda Halvmåne. Finlands Röda Kors bistår katastrofberedskapen och olika projekt som främjar hälsa och välmående i Tadzjikistan. De insamlade vita käpparna och förstoringsglasen distribueras även till övriga katastrofområden.

De vita käpparna överlämnas till Finlands Röda Kors under Hjälpmedelsmässan i Tammerfors 7.11 kl. 14 vid Näkövammaisten liittos mässavdelning nummer 204.

 

Tilläggsinformation:

FSS styrelseordförande Gunilla Löfman 0400 950 446