Pressmeddelande: Vita käppens dag 15.10

Internationella Vita Käppens dag uppmärksammas den 15 oktober. Den vita käppen är ett orienteringshjälpmedel och fungerar också som en signal för fotgängare, cyklister och bilister om att användaren är synskadad.Låt onsdagen den 15 oktober bli den dag då vi alla visar lite extra hänsyn till synskadade och den vita käppen.

 

Vita käppens dag uppmärksammas 15.10

Internationella Vita Käppens dag uppmärksammas den 15 oktober. Den vita käppen är ett orienteringshjälpmedel och fungerar också som en signal för fotgängare, cyklister och bilister om att användaren är synskadad.

Vita käppens dag ordnas varje år för att göra allmänheten uppmärksam på vilka utmaningar synskadade stöter på i sin omgivning. Vår gatumiljö präglas ständigt av tillfälliga trafikarrangemang, ofta på grund av byggarbeten. Förändrad trafikstyrning gör det svårt för synskadade att röra sig självständigt. I de flesta situationer är det inte själva synskadan utan utformningen på omgivningen och miljön som ställer till problem. Speciellt svårtillgängliga trafiksituationer för synskadade är övergångsställen, smalare passager utan trafikljus eller andra markeringar samt gång- och cykelba­nor. Dessutom är det speciellt farligt att placera till exempel skyltar eller facklor på trottoaren.

Det finns flera sätt att underlätta för synskadade att röra sig utomhus. Hållplatsutrop i kollektivtrafiken som berättar var man är, trafikljus med ljudsignaler, men också medmänsklighet och vänligt bemötande.

Låt onsdagen den 15 oktober bli den dag då vi alla visar lite extra hänsyn till synskadade och den vita käppen.

Mera information

Cecilia Weckman, kommunikationschef, 044-712 3013, cecilia.weckman@fss.fi