Pressmeddelande:Paulina Hannus från Borgå är Årets Braillör

Hedersutmärkelsen Årets braillör tilldelas en person som aktivt verkar för punktskriften. I år är det sjuttonde gången som någon koras med titeln.

Ordet braillör har myntats av Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) för att hedra Louis Braille som uppfann punktskriften för synskadade 1829.

Årets braillör Paulina Hannus har haft punktskriften som en del av sitt liv alltsedan hon lärde sig läsa, och hon har både gått i skola och studerat med punktskrift. Hannus skrev sin pro gradu-avhandling om den taktila skriftens utveckling fram till Louis Braille och varför just hans punktskrift överträffar de andra taktila skrifterna. I dag fungerar Hannus som instruktör i punktskriftsstudiecirklar i distriktsföreningens verksamhetscenter i Borgå.

Genom sitt aktiva intresse för punktskriften och dess lärande till andra har Paulina Hannus gjort sig förtjänt av titeln Årets Braillör.

Hannus korades lördagen 16.3 i Borgå i samband med föreningen Svenska synskadade i Östnylands årsmöte.