Punktskrift kan forfarande skickas på det gamla sättet

Etiketten för Synskadades försändelser.

Posten har omprövat sitt beslut om Synskadades försändelser eftersom det uppkommit förvirring och irritation. Inrikes kan man fortsättningsvis skicka punktskriftsförsändelser på det gamla sättet.

Från och med den 9.2.2015 skulle synskadade privatpersoner som vill skicka försändelser innehållande punktskrift klistra på ett märke. Det visade sig däremot att märket var ogenomtänkt och försvårade situationen för synskadade. 

Det internationella märket ska vara 52x65mm stort och fästas på adressidan av försändelsen. Bakgrunden till märket är en världsomspännande överenskommelse, och märket ser likadant ut i alla länder. Märket kan skrivas ut från Postens webbplats och ska fästas med till exempel lim eller tejp. Det finns inga färdiga etiketter på postkontoren, men kundtjänsten kan gratis skicka märken per post. 

Personer med grav synnedsättning ska alltså själva klippa och klistra märken. Produktchef Johanna Rouhe säger att märket kom som en överaskning för Posten.

– Meningen är inte att göra det svårare för kunder med synnedsättning. Märket är ännu levande, och vi tar emot förbättringsförslag. Vi har nu fattat beslutet att man inrikes kan skicka punktskriftsförsändelser på det gamla sättet, det vill säga att skriva Cecogrammes på kuvertet. Men om man skickar punktskrift till något annat land bör märket finnas på kuvertet, säger Rouhe.

Rouhe säger att de som behöver hjälp med märket kan ringa till Posterns kundtjänst på numret 0200 27100, mån–fre klockan 8–18.

Märket hittas på adressen: http://posti.fi/liitteet/lahettaminen/nakovammaisen-symboli-4-kpl.pdf